ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายชื่อผู้ส่งประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา

ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนกว่าๆ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 5 และถ่ายภาพผีเสื้อส่งประกวด ซึ่งจะปิดรับภาพในวันที่ 30 มิถุนายน 2552

เสาร์-อาทิตย์นี้ ยังคงมีนักถ่ายภาพไปถ่ายผีเสื้อกันจำนวนหนึ่ง  ซึ่งในช่วงเช้าที่สระแก้วอากาศโปร่ง มีแสงแดด น่าจะมีผีเสื้อออกมาให้ถ่ายไม่น้อยเลยทีเดียว  ยังไงรีบส่งมานะครับจะมาส่งเองที่ทำงานผม สมาคมรักษ์ปางสีดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศาลางกลางจังหวัดสระแก้วก็ได้  ส่วนท่านที่อยู่ไกลก็ให้ส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยจะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ถึงวันนี้ (27 มิย.52) มีผู้ส่งภาพเข้าประกวด ประเภท DSRL จำนวน 18 คน ประเภท Compact 2 คน  ผมได้ส่งอัพขึ้นเวปไซด์เทศกาลแล้ว และเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้โหวตให้คะแนนภาพถ่ายได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายชื่อผู้ที่ส่งประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ประจำปี 2552 ที่ผู้จัดได้รับภาพถ่ายแล้ว (ถึง 27 มิย.52)

ประเภท DSRL
1. นายชาคริต วีระเสถียร  จาก กรุงเทพฯ
2. ณัชชา แสวงสาย จาก จ.สมุทรปราการ
3. นายธรรมรัตน์ บุญจันทร์  จาก กรุงเทพฯ
4. อภิรดี  บุญจันทร์  จาก กรุงเทพฯ
5. น.ส.กัญจนา เบ็ญจศิริวรรณ จาก จ.สระแก้ว
6. นายภูวไนย  พลไชย จาก กรุงเทพฯ
7. นายสมโภช เจริญยิ่ง จาก จ.สระแก้ว
8. นายภพภูมิ ชุ่มนิกาย จาก กรุงเทพฯ
9. นายพงศกร  เกียรติเสรีวงศ์  จาก กรุงเทพฯ 
10. นายจักรกฤษณ ตรงดี  จาก จ.มุกดาหาร
11. นายวีระยุทธ พิริยะพรประภา จาก กรุงเทพฯ
12. นายวิรัช เลิศเลอพงศ์  จาก กรุงเทพฯ
13. นายธนวิช คำโสภา จาก จ.ชลบุรี
14. นายแมนสรวง คำโสภา  จาก จ.ชลบุรี
15. มะลิณี ถนอมเงิน จาก กรุงเทพฯ
16. นายกฤษณะ มุกดาลอย จาก จ.อุทัยธานี
17. นายชาญชัย สิทธิเลิศไพศาล จาก จ.ปทุมธานี
18. นายสมเกียรติ ภูผาสิทธิ์ จาก กรุงเทพฯ

ประเภท Compact
1. นายแมนสรวง คำโสภา  จาก จ.ชลบุรี
2. ด.ญ.ภคกร คำโสภา  จาก จ.ชลบุรี

รายชื่อผู้ที่ส่งประกวดภาพถ่ายผีเสื้อที่ผู้จัดได้รับภาพถ่ายแล้ว (ถึง 30 มิย.52) เวลา 12.00 น. (กำลังทยอยอัพขึ้นเวปให้ครับ)

ประเภท DSRL
19. นายชัยนาจ บุญบรรลุ  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 25000
20. นายฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์  ถ.พหลโยธิน ต.คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
21. นายมานิต ลาภลือชัย  ซ.สุขุมวิท 22 คลองเตย กรุงเทพฯ
22. นางสาวอรวรรณ สุวิทยพันธุ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
23. นายชัชวาล นรากรพิจิตร์  ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
24. สุบิน พุ่มสม  ซ.พหลโยธิน 53 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
25. นางสาวนิธิมา พลชัย  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
26. นายจิณณะ ปุระคิริ ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
27. นายทวีศักดิ์ ยุทธรักษา  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ
28. นางสาวอนุสรา ผูกเกษร  ซ.ลาดกระบัง 48 เขต/แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ
29. นายจงชัย ทองเครือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
30. นายรัฐชัย โชติโรจน์ผล ถ.พุทธมณฑล สาย 2 ซอย 21 แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
(ได้รับไฟล์ภาพแล้ว)

ประเภท Compact
3. นายสุรัช ยินดีรมย์  ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
4. นางสาวอาภารัตน์ สิริสัณห์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
5. ไพศาล ช่างหิรัญ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้ที่ส่งประกวดภาพถ่ายผีเสื้อที่ผู้จัดได้รับภาพถ่ายแล้ว (ถึง 30 มิย.52) เวลา 16.00 น.

ประเภท DSRL
31. นางสาวชลธิชา ประดิษฐ์ขวัญ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
32. นายสมนึก วรสินศิริ เขตบางนา กรุงเทพ
33. นางจันทรา วรสินศิริ เขตบางนา กรุงเทพ
34. นายสรวิชญ์ เลิศมณีกาญจน์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ
35. นายสัญชาติ วิจิตรฉายานนท์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
36. นางสาวพรสุข ศุภรานนท์รัตน์  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ
37. นายจิรายุทธ พุทธิวงศ์พาณิชย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
38. พิเชษฐ์ สุขใส  เขตราชเทวี กรุงเทพ
39. นายวันชนะ สืบไวย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
(ได้รับไฟล์ภาพแล้ว)

ประเภท Compact
6. นางสาวประภาศิริ ขจรชีพพันธุ์งาม ป้อมปราบ กรุงเทพ
7. ภัทรพร บุญยิ่งยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
8. นางสาวนัยน์รัตน์ ศิริฤทธิไกร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
9. นางระพีพร ไชยสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

รายชื่อผู้ที่ส่งประกวดภาพถ่ายผีเสื้อที่ผู้จัดได้รับภาพถ่ายแล้ว (ถึง 1 กค.52) เวลา 15.00 น. (เฉพาะที่ส่งมาที่สมาคมรักษ์ปางสีดา)

ประเภท DSRL
40. นายดิสพล จันทร์โท  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
41. สืบพงษ์ อิทธิธนกุล  เขตจอมทอง กรุงเทพ
42. นายเพชรพนม จิตมั่น สาธิต มรภ. สวนสุนันทา 1  เขตดุสิต กรุงเทพ
43. นายเบนซิน จองสี  อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี
44. วิรัตน์ไชย วันสายงาม  อ.เมือง จ.นนทบุรี
45. อุดมศรี รัตนจามร  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ
46. นายนชิรัตน์ ราชหุรี ต.ลาดพร้าว กรุงเทพ
47. ณัฐพงศ์ จากยา  ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
48. วิรัช สิริสัณห์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
49. รุจิรา ทัศนา เขตดินแดง กรุงเทพ
50. ปิยะพงษ์ ถาวรศักดิ์  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
51. ฟ้าทะยาน เพชรชู   แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ
(ได้รับซีดีแล้ว)

ประเภท compact
10.นางสาวสุวิมล อิทธิกุสุมาลย์  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

รายชื่อผู้ที่ส่งประกวดภาพถ่ายผีเสื้อได้รับภาพถ่ายแล้ว (ถึง 1 กค.52) เวลา 20.00 น.

ประเภท DSRL
52. นายไพรศักดิ์ ลี้สธนกุล แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
53. นายกมล แสงสิทธิศักดิ์ แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพฯ
(ไม่ได้ส่งไฟล์ภาพมา กรุณาส่งด่วน!!!)

 รายชื่อผู้ที่ส่งประกวดภาพถ่ายผีเสื้อได้รับภาพถ่ายแล้ว (ถึง 2 กค.52) เวลา 15.00 น.

ประเภท DSLR
54.นายพีรพล วัฒนาภิรมย์  อ.ลำลูกกา จ.ปมุมธานี
55.พ.ญ.ดุจเดือน เมฆวรกุล รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ
56.หทัยรัตน์ สรสิทธิ์  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
57.นายภัควุฒิ หลิมรัตน์  แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ
58.นันรณา จำลอง  อ.เมือง จ.ชลบุรี
59.นายดำริห์ วงษ์สุนา แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ
60.เวชยันต์ ธราวิศิษฏ์  แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพ


- ผมได้อัพภาพทั้งหมดขึ้นเวปโหวตแล้วตั้งแต่เช้านี้ (2 กค.) เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ ต้องขออภัยทุกท่านในความล่าช้าด้วยครับ

- ท่านที่ยังไม่ได้ส่งแผ่นซีดีไฟล์ภาพมา ให้ช่วยส่งมาที่ "สมาคมรักษ์ปางสีดา" ด่วน....
ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ

ผลประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา 59
ร่วมเติมสีสันให้กับเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13
ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา 2561
Butterfly of love หัวข้อประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ 59
ส่งภาพสอบร่วมทริปสบตาผีเสื้อปี 3
กติกาประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา 2559
ผลประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ประจำปี 2558
กติการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ58
เผยเบื้องหลังภาพผีเสื้อได้รางวัลปีนี้
ผลการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ประจำปี 2557
กติการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ57
ภาพนี้ทำไมถึงชนะเลิศ
ผลการตัดสินภาพถ่ายผีเสื้อ56
เปิดตัวกรรมการตัดสินภาพถ่ายผีเสื้อ56
ประกาศผล like ภาพผีเสื้อ
กด likeให้ผีเสื้อ
ภาพผีเสื้อ 56 ที่ได้รับแล้ว
แจ้ง Fan Page สำหรับโหวตภาพผีเสื้อ
กติกาประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ 56
ผู้ว่าฯสระแก้วบอกประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปีนี้ต้องดีกว่าเดิม
เปิดตัวกรรมการตัดสินภาพผีเสื้อปีนี้
ได้รับภาพถ่ายแล้ว
เลื่อนวันรับภาพถ่าย
กติกาประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
ระเบียงอัปยศที่น้ำตกปางสีดา
ตามหา"ผีเสื้อนิลเหลือบฟ้า" กับถาวร โพธิ์ศรี
"ภาพดี ต้องโชคดีด้วย" หมอโก้เผยเบื้องหลัง "ผีเสื้อเณรวางไข่"
ชาญยุทธ กับลีลาเจ้าตัวน้อย
5 ผู้ชนะปลื้มรับรางวัลภาพถ่ายผีเสื้อกับผู้ว่าฯ
เปิดใจ "สุริยา" หนึ่งเดี่ยวจากสระแก้ว นำ "วิมานของพวกเรา" คว้าที่ 3 ภาพถ่ายผีเสื้อ
สิทธิพงษ์ กับภาพผีเสื้อแดงลายประ
"ผีเสื้อแดงลายประ" ชนะใจกรรมการ คว้าชนะเลิศประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปีนี้
10 ภาพสุดท้ายก่อนประกาศผล
ประกาศผลภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดารอบแรก
กก.เปิดเกณฑ์พิจารณาภาพ ให้โอกาสมือใหม่ใช้แสงธรรมชาติ สกัดผีเสื้อต่างถิ่น
Phototech มอบสมาชิก 1 ปีให้ผู้ชนะประกวดถ่ายภาพผีเสื้อ
update รายชื่อผู้ส่งภาพประกวด
ผู้ว่าฯ สระแก้วทึ่งภาพถ่ายผีเสื้อเกือบ 400 ภาพจากทั่วประเทศ
ภาพบรรยากาศ ศิลปะ ดนตรี ผีเสื้อ
จัดอบรมดูผีเสื้อ เติมความรู้เจ้าหน้าที่
ทริปสำรวจผีเสื้ออุทยานฯตาพระยา
นักปั่นเสือภูเขาทั่วสารทิศ พิชิตจุดชมวิวปางสีดา
สีสันวันเปิดเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
นักวิ่งกว่า 300 คน ร่วมวิ่งมินิมาราธอนงานผีเสื้อ
ผีเสื้อเต็มลาน
อบต.บ้านแก้ง-ท่าแยก คว้ารางวัลประกวดชุดขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ
ผลประกวดหุ่นผีเสื้อปางสีดา
ฝูงผีเสื้อพร้อมใจบินว่อน แถลงข่าวเทศกาลดูผีเสื้อ 53
“ลายซิกแซ็ก” ผีเสื้อประจำอุทยานแห่งชาติปางสีดา
สระแก้วประชุมเตรียมงานผีเสื้อ 53
ผู้ว่าฯ นำชมนิทรรศการภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
ผู้ว่าฯ สระแก้วอึ้งภาพถ่ายผีเสื้อ เตรียมจัดแสดงภาพถ่ายวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหานี้
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
สรุปข้อมูลส่งภาพประกวด
"ลายซิกแซ็ก" พระเอกของอุทยานแห่งชาติปางสีดา
พ่อแม่ลูกเจ้าหน้าที่ปางสีดาเข้าค่ายดูผีเสื้อ
สระแก้วจัดงานเทศกาลดูนกงู ปี4 ที่อ่างเก็บน้ำพระปรง[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (116322)

ฝากถึงคุณปิยะพงษ์  ถาวรศักดิ์กรุณาติดต่อกลับ 0819552578 ด้วยครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชวาล เพือกขุนทด (chatchawan-at-kayama-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2009-07-29 10:38:52 IP : 203.130.129.145


ความคิดเห็นที่ 1 (110360)

นายจรูญศํกดิ์ อุรัมภรณ์ โทร.0840852332 ส่งรูปเข้าประกวดด้วยเหมื่อนกันแต่ทำไมไม่มีรายชื่อของผมเลย โดยส่งไปที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตู้ปณ 55 ปทจ.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ช่วยตรวจสอบให้ด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น นายจรูญศํกดิ์ อุรัมภรณื วันที่ตอบ 2009-07-13 22:24:21 IP : 125.27.115.170[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletจากต้นกล้า สู่ ป่าใหญ่
bulletกรรมการสมาคม
bulletผลงานด้านท่องเที่ยว
bulletผลงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
bulletผลงานด้านส่งเสริมบทบาทเยาวชน
dot
ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า555
dot
bulletรู้จัก....จังหวัดสระแก้ว
bulletเดินทางมาสระแก้ว
bulletปฏิทิน 12 เดือนเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า
bulletตัวอย่างเส้นทางเที่ยวสระแก้ว
bulletแผนที่ท่องเที่ยวสระแก้ว
dot
คู่มือเที่ยวสระแก้ว
dot
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletจังหวัดสระแก้ว
bulletททท.สำนักงานนครนายก
bulletสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
bulletกลุ่มรักษ์ผีเสื้อ
bulletกลุ่มเรารักษ์ป่า
bulletสระแก้ว Adventure
bulletButterfly Diary by หนูออด
dot
สั่งซื้อหนังสือผีเสื้อ
dot
dot
dot
bulletความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผีเสื้อ
bulletกว่าจะเป็นผีเสื้อ
bulletผีเสื้อกลางวัน-ผีเสื้อกลางคืน
bulletอาหารของผีเสื้อ
bulletการเตรียมตัวดูผีเสื้อ
bulletทำอย่างจึงจะพบเห็นผีเสื้อ
bulletจุดดูผีเสื้อในปางสีดา
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 56
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 55
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รักป่าเขา รักบ้านเรา รักษ์ปางสีดา