ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 ที่

“สักการะพระเกจิอาจารย์ดังเมืองสระแก้ว”
หลวงพ่อทอง วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสระแก้ว

วัดสระแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีแห่งแรกของจังหวัดสระแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2466  มีเจ้าอาวาสรูปแรกที่ชาวสระแก้วและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ ได้แก่ หลวงพ่อทองหรือพระครูรัตนสราธิคุณ เนื่องจากเป็นพระภิกษุที่มีความเมตตาสูง ได้อบรมเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีความรู้ความสามารถด้านวิชาแพทย์แผนโบราณ จึงได้ช่วยเหลือบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงวิทยาคุณด้านไสยศาสตร์เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป 

แม้ท่านจะมรณภาพแล้วตั้งแต่ พ.ศ.2523  ประชาชนก็ยังเคารพนับถือในคุณความดีของท่าน    จึงได้ร่วมใจกันสร้างรูปปั้นของหลวงพ่อไว้ในวิหารภายในวัด และในวันที่ 19 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันมรณภาพของหลวงพ่อ  ทางวัดจึงจัดให้มีงานปิดทองนมัสการรูปปั้นหลวงพ่อทองขึ้นเป็นประจำทุกปีให้ประชาชนได้สักการะบูชาและระลึกถึงพระคุณท่าน

นอกจากนี้ ภายในวัดสระแก้วยังมีโบสถ์เก่า สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2476  และมีการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อ พ.ศ.2544 เป็นโบสถ์ไม้ซึ่งหาชมได้ยาก เครื่องบนมุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มีเสารับชายคาที่เรียกว่าพาไล ผนังโบสถ์ทำด้วยไม้แบบฝาถัง ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน  ปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ  อิทธิพลศิลปะล้านช้าง  ฝีมือช่างท้องถิ่น

สามารถเข้าสักการะและเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน ที่วิหารหลวงพ่อทอง บริเวณด้านหน้าของวัด  ส่วนโบสถ์เก่าอยู่ด้านหน้ากุฏิเจ้าอาวาส ต้องติดต่อพระที่ห้องสำนักวิชาการของวัดอยู่ใกล้กับโบสถ์ เพื่อขอเข้าเยี่ยมชม

การเดินทาง วัดอยู่ติดถนนสุวรรณศร(ทางหลวงหมายเลข 33) อำเภอเมืองสระแก้ว ไปทาง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่เลยป้อมตำรวจจราจร สี่แยกไฟแดง ไปประมาณ 600 เมตร วัดอยู่ทางซ้ายมือ

 

“ สักการะหลวงพ่อขาว  และพระบรมสารีริกธาตุ เสริมสิริมงคลชีวิต”
หลวงพ่อขาว  วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร

หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปโบราณปางสมาธิ  เป็นพระพุทธรูปที่ชาวอำเภอวัฒนานครให้ความเคารพเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ สร้างด้วยปูนถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2468  เดิมเป็นองค์ประธานประดิษฐานที่วัดบ้านจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร มาเป็นเวลาช้านาน ไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใด  เพียงแต่มีคำบอกเล่าสืบกันมาว่าหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปทองคำขาวที่ได้รับการอัญเชิญมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการอพยพของพลเมืองในสมัยก่อนเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงได้ทำการพอกปูนปั้นองค์พระครอบหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นทองคำขาวไว้ภายใน   บ้างก็ว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่า“หลวงพ่อปูน”เข้าใจว่าสร้างด้วยปูนแต่โดยส่วนมากชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า “หลวงพ่อขาว” จนถึงปัจจุบันนี้

เนื่องจากวัดบ้านจิกทรุดโทรมขาดการดูแลถูกทอดทิ้งเป็นวัดร้าง ต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดนครธรรม (วัดสระลพ) ตำบลวัฒนา ขึ้นมา จึงได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อขาวไปประดิษฐานเป็นองค์พระประธานในวิหาร กล่าวกันว่า ขณะที่อัญเชิญหลวงพ่อขาวไปวัดนครธรรมนั้นได้ใช้ล้อเลื่อนบรรทุกไป ใช้เชือกมะลิลาโยงให้ประชาชนช่วยกันฉุดลาก และได้เกิดอภินิหารน้ำพระเนตรไหลออกจากพระเนตรของหลวงพ่อขาว ต่อมาได้เกิดฝนตกมาอย่างหนัก ทั้งที่ไม่มีเค้าเมฆฝนมาก่อนเลย  สำหรับวิหารหลวงพ่อขาว สร้างเป็นอาคารไม้มุงสังกะสีอยู่บริเวณใจกลางวัดนครธรรม  ภายในวัดยังประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจาก วัดเปมะดุลลาราชะมหาวิหาร เมืองรัตนบุระ ประเทศศรีลังกา

การเดินทาง  ทางหลวงหมายเลข 33 ไปอำเภออรัญประเทศ ถึงสี่แยกวัฒนานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 3395 ไปทางอำเภอคลองหาด ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ (หลังเก่า)  ประมาณ 1 กม. ถึงวัด

 

“สักการะขอพรพระสยามเทวาธิราชจำลอง องค์แรกของประเทศไทย”
พระสยามเทวาธิราช (จำลอง) อำเภออรัญประเทศ

จากสถานการณ์การสู้รบในประเทศกัมพูชาอันยาวนานกว่า 7 ปี  ส่งผลกระทบถึงขวัญ กำลังใจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณชายแดนไทย ด้านอำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี (ในขณะนั้น) หรือจังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน อย่างเลี่ยงไม่ได้ 

พระอุทัยธรรมธารี (พระอาจารย์เส็ง) วัดป่ามะไฟ  จ.ปราจีนบุรี  จึงได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญจำลองในพ.ศ. 2508  และได้หล่อพระสยามเทวาธิราชจำลองขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2518  ซึ่งเป็นการจำลองรูปพระสยามเทวาธิราชครั้งแรกในประวัติศาสตร์    โดยพระครูอุทัยธรรมธารีได้มอบ
พระสยามเทวาธิราชจำลององค์นี้ให้ประดิษฐานที่อำเภออรัญประเทศ  เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2529ซึ่งตรงกับวันจักรี    โดยเหตุที่เลือกอัญเชิญวันนี้

ก็เนื่องจากพระสยามเทวาธิราชเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์  ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทรงเคารพศรัทธา  จึงได้กำหนดวันนี้เป็นวันสำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดน  

โดยประชาชนและชาวอรัญประเทศได้ร่วมกันสร้างบุษบกเป็นที่ประทับบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ  หันหน้าไปบริเวณชายแดนทิศตะวันออก  เพื่อให้บารมีของพระสยามเทวาธิราชปกป้องให้เกิดความสงบร่มเย็น  ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2528 เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอรัญประเทศและชาวสระแก้ว

พระสยามเทวาธิราชจำลองนี้ เป็นประติมากรรมรูปคล้ายพระอินทร์ ทรงเครื่องอย่างนักรบ ขนาดสูง 1.29 เมตร ทรงช้างเอราวัณสามเศียรซึ่งเป็นพาหนะของพระอินทร์ อยู่ภายใต้บุษบกลักษณะเป็นซุ้มโล่งสี่ทิศ เรือนยอดทรงเจดีย์กลมประดับลายกลีบบัว

การเดินทาง จากอำเภอวัฒนานครเข้าตัวอำเภออรัญประเทศ พบหอนาฬิกาแล้วเลี้ยวขวาไปทางวัดหลวงอรัญ ประมาณ 300 เมตร  บุษบกอยู่ขวามือหน้าสถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ

 

“สักการะศาลหลักเมือง ยามมาเยือนสระแก้ว”
ศาลหลักเมืองสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว   ได้รับการสถาปนาให้เป็นจังหวัดลำดับที่  74 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัด จึงได้สร้างศาลหลักเมืองแบบปรางค์ ในปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก พร้อมทั้งจัดทำเสาหลักเมือง จากต้นชัยพฤกษ์ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณประเพณี สูง 3.50 เมตร และได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมยอดเสาหลักเมือง และแผ่นทองดวงเมืองของจังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2539

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ ณ ปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก หมู่ 3  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว  และทุกปีช่วงเดือนกันยายน  จังหวัดสระแก้ว ได้จัดให้มีพิธีสมโภชและเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองเป็นประจำ

การเดินทาง จากสามแยกสระแก้ว ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 ไปทางอำเภอวัฒนานครประมาณ 3 กม. ศาลหลักเมืองอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ประมาณ 1.5 กม.

 

“สักการะพระนเรศวร  ย้อนอดีตค่ายคูเมืองวัฒนา”
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งพระยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราช ได้ทรงมีพระปรีชาสามารถในการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องราชอาณาจักร โดยเฉพาะชายแดนด้านตะวันออก  พระองค์ได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรูที่ลักลอบเข้ามาโจมตีกวาดต้อนผู้คนบริเวณชายแดนอยู่เนือง ๆ  โดยในปี พ.ศ. 2124  ได้ทรงยกทัพมาปราบปรามครั้งแรก  ต่อมาในปี พ.ศ.2125 จึงได้โปรดให้ตั้งค่ายคูเมือง ปลูกยุ้งฉางข้าวลำเลียงไว้ที่ค่ายพระทำนบ (บริเวณอ.วัฒนานครในปัจจุบัน)  ก่อนที่จะได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรูอย่างราบคาบในปีนั้น

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จังหวัดสระแก้ว จึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนชูดาบเหนือพระเศียร แสดงพระราชอำนาจ ในการปกป้องรักษาพสกนิกรของพระองค์ มีความสูง 2.80 เมตร และในเดือนมกราคมของทุกปีทางจังหวัดได้จัดงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้น 

นอกจากมีพิธีถวายสักการะของหน่วยงาน ทหาร ตำรวจและประชาชนแล้ว ในช่วงกลางคืนยังมีการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย ทั้งด้วยมือ เปล่า หอก ดาบ และการสืบสานประเพณีรำถวายมือของหญิงสาวชาวสระแก้ว ไม่ว่าจะเป็นคหบดี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน และประชาชน แล้วยังมีีมหรสพสมโภชทุกคืน

การเดินทาง  จากสี่แยกวัฒนานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 ไปทางอำเภอเมืองสระแก้ว ประมาณ 1.5 กม. อนุสาวรีย์อยู่ในสวนเฉลิมพระเกียรติทางซ้ายมือ ตั้งอยู่ริมถนนสุวรรณศรก่อนถึงตัวที่ว่าการ อ.วัฒนานครเล็กน้อย

................................................................................................

ชมของดี 5 แห่ง

เที่ยวแหล่งธรรมชาติ 5 สถานdot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletจากต้นกล้า สู่ ป่าใหญ่
bulletกรรมการสมาคม
bulletผลงานด้านท่องเที่ยว
bulletผลงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
bulletผลงานด้านส่งเสริมบทบาทเยาวชน
dot
ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า555
dot
bulletรู้จัก....จังหวัดสระแก้ว
bulletเดินทางมาสระแก้ว
bulletปฏิทิน 12 เดือนเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า
bulletตัวอย่างเส้นทางเที่ยวสระแก้ว
bulletแผนที่ท่องเที่ยวสระแก้ว
dot
คู่มือเที่ยวสระแก้ว
dot
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletจังหวัดสระแก้ว
bulletททท.สำนักงานนครนายก
bulletสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
bulletกลุ่มรักษ์ผีเสื้อ
bulletกลุ่มเรารักษ์ป่า
bulletสระแก้ว Adventure
bulletButterfly Diary by หนูออด
dot
สั่งซื้อหนังสือผีเสื้อ
dot
dot
dot
bulletความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผีเสื้อ
bulletกว่าจะเป็นผีเสื้อ
bulletผีเสื้อกลางวัน-ผีเสื้อกลางคืน
bulletอาหารของผีเสื้อ
bulletการเตรียมตัวดูผีเสื้อ
bulletทำอย่างจึงจะพบเห็นผีเสื้อ
bulletจุดดูผีเสื้อในปางสีดา
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 56
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 55
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รักป่าเขา รักบ้านเรา รักษ์ปางสีดา