ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รู้จัก....จังหวัดสระแก้ว

จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก  อ.อรัญประเทศ ประตูสู่อินโดจีนสู่ประเทศกัมพูชา

ณ ดินแดนภาคตะวันออกของประเทศติดกับกัมพูชา เป็นที่ตั้งของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้า ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา  ด้วยทำเลที่เหมาะสมประกอบกับมีศักยภาพ โอกาส และการพัฒนา ทำให้จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดแห่งอนาคตที่น่าจับตามอง

ชื่อจังหวัด “สระแก้ว” มีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ.2324 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชา ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้และได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอย และได้ขนานนามว่า “สระแก้ว สระขวัญ”  ต่อมาคำว่า “สระแก้ว” จึงใช้เป็นชื่อตำบลอำเภอ และชื่อจังหวัดในเวลาต่อมา  ซึ่งน้ำจากทั้งสองสระนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในโอกาสสำคัญหลายครั้ง

สระแก้วมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคทวารวดี ดินแดนของจังหวัดสระแก้วในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่ที่มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เห็นได้จากปราสาทโบราณที่มีอยู่มากมายทั่วทั้งจังหวัด ตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ มีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมามีการค้นพบโบราณวัตถุที่อำเภออรัญประเทศและตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความรุ่งเรืองในอดีต

จุดชมวิว กม.25 อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.เมืองสระแก้วและอ.วัฒนานคร

นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  เป็นที่ตั้งของ  2  อุทยานฯ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาผู้รักธรรมชาติและการท่องไพร  ปัจจุบันเป็นแหล่งดูผีเสื้อที่มีชื่อเสียงพบผีเสื้อกว่า 400 ชนิด จนได้ยอมรับว่าเป็น “เมืองผีเสื้อของป่าตะวันออก”  นอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติตาพระยา ที่มีเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นผืนป่าที่เชื่อมต่อกัน ทำให้เป็นเขตที่มีการเชื่อมโยงของสัตว์ป่าไปมาระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  และประติมากรรมทางธรรมชาติอย่าง“ละลุ” ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาเป็นเวลานานดูยิ่งใหญ่ สวยงาม  

สระแก้วยังเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่  ทำสวน   มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ข้าวโพด ไม้ผลที่มีชื่อเสียงได้แก่ แคนตาลูป  ส่วนอำเภอคลองหาด มีการทำสวนผลไม้กันมาก ผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ ชมพู่เพชรคลองหาด ที่มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย 

 

ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ

ด้วยความเป็นจังหวัดชายแดนมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชายาวถึง 165 กม. จังหวัดสระแก้วจึงมีตลาดการค้าชายแดน มีจุดผ่อนปรนจุดผ่านแดนถาวร ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน  ที่รู้จักกันดี ได้แก่ ตลาดโรงเกลือ แหล่งจำหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุด และยังมีสินค้าอื่นๆ อีก เช่น สินค้าเลียนแบบ เครื่องจักสาน เครื่องทองเหลือง รองเท้า กระเป๋า อาหารสด อาหารแห้ง เป็นต้น   ไม่ไกลจากตลาดโรงเกลือเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ซึ่งเปรียบเสมือน “ประตูสู่อินโดจีน” เพราะเป็นช่องทางส่งออกและนำเข้าสินค้าไทย-กัมพูชาที่สะดวกที่สุด  ส่งผลให้มูลค่าการค้ารวมในแต่ละปีเป็นเงินกว่า 3 หมื่นล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางท่องเที่ยวเดินทางไปยัง จ.เสียมราฐ ที่ตั้งของนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ด้วยเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง แล้วยังสามารถเดินทางต่อไปยังประเทศเวียดนามได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางผ่านด่านนี้มากที่สุด ทำให้จังหวัดสระแก้วจึงมีศักยภาพเอื้อต่อการเป็นประตูสู่อินโดจีน ทั้งด้านการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวdot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletจากต้นกล้า สู่ ป่าใหญ่
bulletกรรมการสมาคม
bulletผลงานด้านท่องเที่ยว
bulletผลงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
bulletผลงานด้านส่งเสริมบทบาทเยาวชน
dot
ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า555
dot
bulletรู้จัก....จังหวัดสระแก้ว
bulletเดินทางมาสระแก้ว
bulletปฏิทิน 12 เดือนเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า
bulletตัวอย่างเส้นทางเที่ยวสระแก้ว
bulletแผนที่ท่องเที่ยวสระแก้ว
dot
คู่มือเที่ยวสระแก้ว
dot
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletจังหวัดสระแก้ว
bulletททท.สำนักงานนครนายก
bulletสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
bulletกลุ่มรักษ์ผีเสื้อ
bulletกลุ่มเรารักษ์ป่า
bulletสระแก้ว Adventure
bulletButterfly Diary by หนูออด
dot
สั่งซื้อหนังสือผีเสื้อ
dot
dot
dot
bulletความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผีเสื้อ
bulletกว่าจะเป็นผีเสื้อ
bulletผีเสื้อกลางวัน-ผีเสื้อกลางคืน
bulletอาหารของผีเสื้อ
bulletการเตรียมตัวดูผีเสื้อ
bulletทำอย่างจึงจะพบเห็นผีเสื้อ
bulletจุดดูผีเสื้อในปางสีดา
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 56
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 55
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รักป่าเขา รักบ้านเรา รักษ์ปางสีดา