ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผีเสื้อ

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย์สถาน พ.ศ.2542  ให้ความหมายของผีเสื้อว่า เป็นชื่อแมลงทุกชนิดในอันดับ Lepidoptera  มีปีกเป็นแผ่นบาง 2 คู่ ลำตัว  ปีกและขา ปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเล็กมากคล้ายฝุ่น  เมื่อมองด้วยตาเปล่า  เกล็ดเหล่านี้ทำให้เกิดสีต่าง ๆ กัน  ปากเป็นงวงม้วนเข้าอยู่ใต้หัวได้   มีทั้งชนิดที่หากินในเวลากลางวันเรียกว่า "ผีเสื้อกลางวัน"   และชนิดหากินในเวลากลางคืนเรียกว่า "ผีเสื้อกลางคืน"

จากคำอธิบายดังกล่าว   แสดงว่าผีเสื้อจัดเป็น แมลงชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในอันดับเลปิดอปเทอรา (Order Lepidoptera ) ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก  2 คำ คือคำว่า “เลพิส”(Lepis) แปลว่า “เกล็ด” และคำว่า “เทอรอน” (pteron)  แปลว่า “ปีก” รวมกันแล้วแปลว่า “ปีกมีเกล็ด” ตรงตามลักษณะของผีเสื้อซึ่งมีปีกที่ปกคลุมด้วยเกล็ด

 

 


ส่วนประกอบของผีเสื้อ

  

 

ผีเสื้อเป็นแมลงชนิดหนึ่ง   ดังนั้นจึงมีส่วน ประกอบเหมือนแมลงทั่วไป    กล่าวคือมีลำตัวยาวหรือ ค่อนข้างยาว    ลำตัวซีกซ้ายขวามีลักษณะเหมือนกัน (bilateral symmetry)   แบ่งลำตัวออกเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนหัว (head)  ส่วนอก (thorax)  และส่วนท้อง (abdomen)


    1. ส่วนหัว (head)   ประกอบด้วย  ตา(eye)  หนวด(antennae)   และปาก(mouth) 
            ตา (eye)   ประกอบด้วยตา 2 ชนิด  คือ  ตารวม (compound eyes)   และตาเดี่ยว (simple eyes)
                     ตารวม มี 2 ตา  ประกอบขึ้นด้วยเลนส์จำนวนมาก  รวมกันทำหน้าที่ในการมองสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะการรับรู้ภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว  
                     ตาเดี่ยว   เป็นตาขนาดเล็กใช้ในการรับรู้แสง สว่างและรับรู้เวลากลางวันและกลางคืน
            หนวด (antennae)    มีอยู่ 2 เส้นอยู่ระหว่างตารวมหรือใต้ตารวม ใช้ในการดมกลิ่น
            ปาก (mouth)   มีลักษณะเป็นท่อครึ่งวงกลม ประกบกันเป็นหลอด  เรียกว่า  proboscis สามารถ ม้วนตัวขดไว้ที่ใต้หัวใช้ดูดของเหลว ที่ปลายท่อมีต่อมรับรส  การยืดของปากใช้แรงดันเลือด  ส่วนการม้วนกลับใช้กล้ามเนื้อ
           
    2. ส่วนอก  (thorax)  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  อกปล้องหน้า(prothorax)   อกปล้องกลาง (me -sothorax)   และอกปล้องหลัง (metathorax)      
            ขา (leg)   มี 3 คู่ 6 ขา  โดยที่อกแต่ละส่วนจะมีขาหนึ่งคู่  ยกเว้นผีเสื้อในวงศ์ขาหน้าพู่  ขาคู่หน้า (foreleg)  ซึ่งติดกับอกปล้องแรกจะหดสั้นลง มีลักษณะคล้ายพู่
            ปีก  (wing)   มี 2 คู่   เป็นแผ่นไคตินบาง ๆ  ยืดออกมาจากส่วนอก  โดยจะมีปีกที่อกปล้องกลาง และอกปล้องหลังเท่านั้น ปีกที่อกปล้องกลางเรียกว่า “ปีกคู่หน้า”  และปีกที่อกปล้องหลังเรียกว่า “ปีกคู่หลัง”   ปีกคู่หน้ามีเส้นปีก 12 เส้น  ปีกคู่หลัง มีเส้นปีก 9 เส้น

    3. ส่วนท้อง  (abdomen)
   มีลักษณะเป็น ปล้อง  มี 11 ปล้อง ที่ด้านข้างของท้องมีรูหายใจปล้องละคู่  และยังเป็นที่ตั้งของ อวัยวะสำหรับการย่อยและการขับถ่าย  รวมทั้งอวัยวะเพศด้วยdot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletจากต้นกล้า สู่ ป่าใหญ่
bulletกรรมการสมาคม
bulletผลงานด้านท่องเที่ยว
bulletผลงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
bulletผลงานด้านส่งเสริมบทบาทเยาวชน
dot
ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า555
dot
bulletรู้จัก....จังหวัดสระแก้ว
bulletเดินทางมาสระแก้ว
bulletปฏิทิน 12 เดือนเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า
bulletตัวอย่างเส้นทางเที่ยวสระแก้ว
bulletแผนที่ท่องเที่ยวสระแก้ว
dot
คู่มือเที่ยวสระแก้ว
dot
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletจังหวัดสระแก้ว
bulletททท.สำนักงานนครนายก
bulletสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
bulletกลุ่มรักษ์ผีเสื้อ
bulletกลุ่มเรารักษ์ป่า
bulletสระแก้ว Adventure
bulletButterfly Diary by หนูออด
dot
สั่งซื้อหนังสือผีเสื้อ
dot
dot
dot
bulletความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผีเสื้อ
bulletกว่าจะเป็นผีเสื้อ
bulletผีเสื้อกลางวัน-ผีเสื้อกลางคืน
bulletอาหารของผีเสื้อ
bulletการเตรียมตัวดูผีเสื้อ
bulletทำอย่างจึงจะพบเห็นผีเสื้อ
bulletจุดดูผีเสื้อในปางสีดา
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 56
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 55
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รักป่าเขา รักบ้านเรา รักษ์ปางสีดา