ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กว่าจะเป็นผีเสื้อ

 

 

ผีเสื้อมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ (Complete Metamorphosis)   โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ  4 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะผ่านอุปสรรคมากมาย   มีการประมาณกันไว้ว่า   หากแม่ผีเสื้อวางไข่ไว้เป็นจำนวน 100 ฟอง จะเหลือรอดออกมาเป็นผีเสื้อได้เพียง 1-2 ตัว เท่านั้น

 

การเจริญเติบโตแบบ Metamorphosis

    Metamorphosis   คือการเจริญเติบโตของแมลง  โดยเริ่มต้นจากการที่แม่ผีเสื้อวางไข่ไว้บนพืชอาหาร และตัวหนอนจะออกจากไข่  เมื่อหนอนเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะเข้าฝักเป็นดักแด้และออกจากดักแด้  เพื่อเป็นผีเสื้อในขั้นตอนสุดท้าย

 1. เมื่อผีเสื้อออกจากดักแด้ก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์  โดยผีเสื้อเพศผู้จะฉีดน้ำเชื้อเพื่อไปผสมกับไข่ในช่องท้องของผีเสื้อเพศเมีย  เมื่อไข่(egg) ในท้องของเพศเมียได้รับน้ำเชื้อจากเพศผู้แล้ว   ผีเสื้อเพศเมียจะบินหาสถานที่เหมาะสมกับการวางไข่  โดยจะบินวนเวียนตามต้นไม้ใบหญ้า  โดยใช้หนวดหรือส่วนก้นหาใบไม้ซึ่งเป็นพืชอาหารของตัวอ่อนของมัน เมื่อพบแล้วก็จะวางไข่ไว้ใต้ใบไม้ใบละหนึ่งฟอง*
   * มีผีเสื้อบางชนิดเช่น  ผีเสื้อในสกุลผีเสื้อหนอนกาฝาก   จะวางไข่บนใบไม้ครั้งละหลาย ๆ ฟอง


 ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดากำลังผสมพันธุ์     โดยจะใช้ส่วนก้นประกบเข้าด้วยกัน เพื่อถ่ายเทน้ำเชื้อจากเพศผู้สู่รังไข่ของเพศเมีย

 

 

 

 2. เมื่อผีเสื้อวางไข่ได้ประมาณ 3-5 วัน ก็จะออกจากไข่กลายเป็นตัวหนอน  (caterpillar) อาหารมื้อแรกของมันก็คือเปลือกไข่ซึ่งเคยหุ้มห่อตัวมันมาแล้วนั่นเอง เป็นโปรตีน   หลังจากนั้นมันก็จะกินใบไม้ที่แม่ของมันวางไข่ไว้ครั้งแรกเป็นอาหาร  ในช่วงนี้มันจะกินใบไม้อย่างมาก และจะลอกคราบทั้งหมดสี่ครั้ง ในการลอกคราบของมันแต่ละครั้งนั้น ร่างกายของมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกครั้ง  ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน   สุดแท้แต่ขนาดของผีเสื้อ  ผีเสื้อที่มีขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลามากกว่าผีเสื้อขนาดเล็ก

ตัวหนอนของผีเสื้อหนอนจรกาหนอนยี่โถ

 

  

 

3. เมื่อตัวหนอนลอกคราบครั้งสุดท้าย   มันจะทิ้งตัวมันลงจากต้นไม้ที่มันอาศัยกินใบไม้อยู่   และคลานไปหาที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นดักแด้ (larva)   เมื่อพบสถานที่เหมาะสมแล้ว ตัวหนอนก็จะเกาะนิ่งและเริ่มการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก  ภายในจะสร้างส่วนที่จะกลายเป็นร่างกายของ ผีเสื้อเช่น  ส่วนหัว  ส่วนลำตัว  ส่วนที่เป็นปีก ฯลฯ  ส่วนภายนอกร่างของตัวหนอนจะหดสั้นลงและชักใยรอบตัวหนอน  และกลายเป็นดักแด้ในที่สุด   

 ตัวหนอนของผีเสื้อหนอนคูนระยะสุดท้าย

 

 

 4.ผีเสื้อจะเป็นดักแด้ประมาณ 7-15 วัน  สุดแท้แต่ขนาดของผีเสื้อ   หากเป็นผีเสื้อขนาดเล็กอาจใช้เวลาเพียง 7 วันเท่านั้น  เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่ง ส่วนใหญ่มักจะเป็นเวลาเช้ามืด หรือก่อนสว่าง (ดักแด้ ซึ่งตอนนี้สีเริ่มคล้ำลง)  ผีเสื้อก็จะออกจากดักแด้ ปีกของผีเสื้อซึ่งม้วนพับอยู่ในดักแด้จะเริ่มคลี่ออกทั้งนี้ โดยที่ตัวผีเสื้อจะฉีดของเหลวไปในเส้นปีก   ในช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดของผีเสื้อ  เพราะยังไม่สามารถบินได้ต้องรอให้ปีกของมันแห้งสนิท  และแข็งแรงพอที่จะบินได้เสียก่อน 

ดักแด้ของผีเสื้อหนอนคูน

 

  

ในช่วงที่เป็นไข่นั้น  ศัตรูของมันคือ มด  ดินฟ้าอากาศ  ฝนและลมซึ่งจะพัดไข่ให้ล่วงหล่นไปจากใบไม้  เมื่อรอดออกมาเป็นตัวหนอน   ศัตรูตัวเดิม คือมดก็ยังตามมารังควาญอยู่  และยังมีศัตรูตัวอื่นๆ  เพิ่มขึ้นอีก เช่น ต่อ แตน  ตักแตนตำข้าว  แมลงปอ  ฯลฯ  เป็นต้น  


เมื่อเป็นดักแด้แล้ว   มดก็ยังตามมารังควาญ  แต่ที่เลือดเย็นที่สุด คือแตนเบียนและแมลงวันบางชนิด   ที่ชอบมาวางไข่บนดักแด้  เพื่อให้ตัวหนอนเป็นอาหารของตัวอ่อนของมัน  ตัวอ่อนของแตนเบียนดังกล่าว  ก็จะเจริญเติบโตขึ้น  มาโดยมีดักแด้หรือตัวหนอนเหล่านี้  เป็นอาหารของมัน และเมื่อผีเสื้อออกจากดักแด้ ศัตรูก็ยิ่งเพิ่มขึ้น  เช่นกิ้งก่า  ตักแตนตำข้าว  แมลงปอ นก ฯลฯ

ผีเสื้อหนอนคูนกำลังผึ่งปีก หลังออกจากดักแด้ใหม่ๆ

 

 

จะเห็นได้ว่าวงจรชีวิตของผีเสื้อนั้น   ตั้งแต่เป็นไข่กว่าจะรอดออกมาเป็นผีเสื้อได้นั้น  ต้องผ่านอุปสรรคต่าง ๆ  มากมาย     จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าจำนวนไข่ของผีเสื้อ ที่รอดออกมาเป็นผีเสื้อได้นั้น มี จำนวน ไม่ถึง 2 % ของจำนวนไข่ทั้งหมด
   

dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletจากต้นกล้า สู่ ป่าใหญ่
bulletกรรมการสมาคม
bulletผลงานด้านท่องเที่ยว
bulletผลงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
bulletผลงานด้านส่งเสริมบทบาทเยาวชน
dot
ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า555
dot
bulletรู้จัก....จังหวัดสระแก้ว
bulletเดินทางมาสระแก้ว
bulletปฏิทิน 12 เดือนเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า
bulletตัวอย่างเส้นทางเที่ยวสระแก้ว
bulletแผนที่ท่องเที่ยวสระแก้ว
dot
คู่มือเที่ยวสระแก้ว
dot
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletจังหวัดสระแก้ว
bulletททท.สำนักงานนครนายก
bulletสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
bulletกลุ่มรักษ์ผีเสื้อ
bulletกลุ่มเรารักษ์ป่า
bulletสระแก้ว Adventure
bulletButterfly Diary by หนูออด
dot
สั่งซื้อหนังสือผีเสื้อ
dot
dot
dot
bulletความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผีเสื้อ
bulletกว่าจะเป็นผีเสื้อ
bulletผีเสื้อกลางวัน-ผีเสื้อกลางคืน
bulletอาหารของผีเสื้อ
bulletการเตรียมตัวดูผีเสื้อ
bulletทำอย่างจึงจะพบเห็นผีเสื้อ
bulletจุดดูผีเสื้อในปางสีดา
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 56
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 55
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รักป่าเขา รักบ้านเรา รักษ์ปางสีดา