ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมรักษ์ปางสีดา

1. นายธีระ  แสงสุรเดช          นายกสมาคมฯ
2. นายทวี  ไพบูลย์                 อุปนายกฯ
3. นายชูรัช  ธนกุลสมบัติ        อุปนายกฯ
4.          -                            เลขานุการ
5. นางธนิฏฐา  สาลี                 เหรัญญิก
6. นายแก้ว  คอนคำ                 ปฏิคม
7. นายสุรศักดิ์  สบายจิตร์       ปฏิคม
8. นางทัศนีย์  สบายจิตร์         นายทะเบียน
9. น.ส.ภูริชญา  บุญสมนึก       ประชาสัมพันธ์
10. นายเกษมศานต์  ชัยศิลป์   กรรมการ
11. นางสุนทรี  บุญสมนึก       กรรมการ
12. นายสมชาติ  ภิรมยา         กรรมการdot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletจากต้นกล้า สู่ ป่าใหญ่
bulletกรรมการสมาคม
bulletผลงานด้านท่องเที่ยว
bulletผลงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
bulletผลงานด้านส่งเสริมบทบาทเยาวชน
dot
ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า555
dot
bulletรู้จัก....จังหวัดสระแก้ว
bulletเดินทางมาสระแก้ว
bulletปฏิทิน 12 เดือนเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า
bulletตัวอย่างเส้นทางเที่ยวสระแก้ว
bulletแผนที่ท่องเที่ยวสระแก้ว
dot
คู่มือเที่ยวสระแก้ว
dot
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletจังหวัดสระแก้ว
bulletททท.สำนักงานนครนายก
bulletสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
bulletกลุ่มรักษ์ผีเสื้อ
bulletกลุ่มเรารักษ์ป่า
bulletสระแก้ว Adventure
bulletButterfly Diary by หนูออด
dot
สั่งซื้อหนังสือผีเสื้อ
dot
dot
dot
bulletความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผีเสื้อ
bulletกว่าจะเป็นผีเสื้อ
bulletผีเสื้อกลางวัน-ผีเสื้อกลางคืน
bulletอาหารของผีเสื้อ
bulletการเตรียมตัวดูผีเสื้อ
bulletทำอย่างจึงจะพบเห็นผีเสื้อ
bulletจุดดูผีเสื้อในปางสีดา
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 56
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 55
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รักป่าเขา รักบ้านเรา รักษ์ปางสีดา